21 lutego 2024

Prelegenci:

Katarzyna Chmielewska, Agnieszka Łukasiewicz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Tytuł wystąpienia:

Edukacyjny aspekt Mathability

Samodzielne uczenie się matematyki

Streszczenie:

W 2013 r. P. Baranyi i A. Gilanyi sformułowali pojęcie mathability jako matematyczność odnoszącą się do dowolnej kombinacji sztucznych i naturalnych zdolności poznawczych istotnych dla matematyki, włączając szerokie spektrum zakresów od podstawowych operacji arytmetycznych do wnioskowania symbolicznego wysokiego poziomu. Pojęcie to ewoluowało stając się działem kognitywnej infokomunikacji.

W 2015 r. rozszerzono zakres mathability o wątki edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej. Obejmują one m. in. badania nad metodami samodzielnego uczenia się uczniów i studentów, efektywnością tych metod, poprawnością budowanych w ten sposób struktur wiedzy oraz użytecznością kształconych umiejętności. Dotyczą m. in. zmieniających się nawyków komunikacyjnych, stosowania technologii smart, umiejętności koncentracji.

Podczas seminarium przedstawimy wybrane wyniki obserwacji, wskażemy zagrożenia samodzielnego konstruowania wiedzy w oparciu o technologie i niektóre przyczyny tychże zagrożeń. Przedstawimy przykłady samodzielnego uczenia się wspieranego przez nauczyciela-mentora. Nawiążemy do zmian, które zaszły w procesie uczenia się podczas przymusowej edukacji zdalnej.

W kontekście edukacji matematycznej włączymy się także w dyskurs na temat kompetencji pożądanych przez pracodawców na rynku pracy, który dziś nazywa się anytime, anywhere labor market i wymaga od pracowników elastyczności poznawczej.