MOST DM

Międzyuczelniane Ogólnopolskie Seminarium Tematyczne z Dydaktyki Matematyki jest wspólną inicjatywą środowiska polskich dydaktyków matematyki. Seminarium rozpoczęło działalność w październiku 2023 roku. Spotkania odbywają się zdalnie (na platformie Zoom), w ogłaszane środy, w godz. 20 – 21:30 (zob. Harmonogram spotkań)

Do udziału w Seminarium zaproszeni są dydaktycy i nauczyciele matematyki z całej Polski.

Seminarium wspólnie prowadzą dydaktycy matematyki z różnych uczelni w Polsce:

Magdalena Adamczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Barbara Barańska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Katarzyna Chmielewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Monika Czajkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Henryk Dąbrowski, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Eliza Jackowska-Boryc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Edyta Juskowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Kandzia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Marcin Karpiński, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Danuta Katafias, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Agnieszka Krause, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Marek Małolepszy, Politechnika Łódzka

Karolina Mroczyńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Elżbieta Mrożek, Uniwersytet Gdański

Kamil Palusiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ryszard J. Pawlak, Uniwersytet Łódzki

Anna Pyzara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bożena Rożek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Anna Rybak, Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku

Mirosława Sajka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Robert Skiba, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jacek Stańdo, Politechnika Łódzka

Katarzyna Wadoń -Kasprzak, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Małgorzata Zambrowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Lidia Zaręba, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Lista podana w porządku alfabetycznym. Lista będzie aktualizowana.