6 grudnia

Prelegent:

Eliza Jackowska-Boryc, UMCS, Lublin

Tytuł wystąpienia:

Krytyczne myślenie – rzecz wrodzona czy nabyta? Czy przekonania nauczycieli wobec krytycznego myślenia mają wpływ na wyniki uczniów?

Streszczenie:

Wspieranie rozwoju krytycznego myślenia uczniów w matematyce stało się jednym z najważniejszych zadań szkół XXI wieku. Naukowcy od wielu lat prowadzą badania dotyczące tego jak nastawienie uczniów, metody stosowane przez nauczyciela, realizacja programu nauczania i ocenianie wpływa na osiągnięcia uczniów w matematyce. Jednakże wpływ przekonań epistemologicznych i oczekiwań nauczycieli wobec krytycznego myślenia i wyników uczniów, nie był tak dokładnie zbadany.

Podczas referatu chcę przedstawić wyniki badań, których głównym celem było porównanie ocen nauczycieli i uczniów na temat wybranych dyspozycji dotyczących krytycznego myślenia i wynikających z nich skutków na ocenę pracy uczniów. W badaniu uczestniczyli nauczyciele pracujący w programie IB DP, oraz uczniowie, którzy przygotowywali się do matury międzynarodowej. W badaniu wykorzystano narzędzia statystki opisowej i inferencyjnej, oraz anonimową ankietę opartą o analizę projektów maturalnych uczniów w programie IB DP. Wnioski płynące z tego badania dają dużo do myślenia i mogłyby złagodzić wpływ mitów pedagogicznych na temat krytycznego myślenia uczniów na lekcjach matematyki.

Poza wynikami badań, chcę Państwu przybliżyć program matury międzynarodowej IB DP i poddać pod dyskusję jakie korzyści i trudności ten system mógłby przynieść młodzieży uczącej się w systemie polskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *