22 i 29 maja

22 maja 2024

PrelegenT:

Agnieszka Krause, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł wystąpienia:

Działalność dydaktyczno-popularyzatorska Pracowni Metodyki Nauczania Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu

Streszczenie:

Podczas wystąpienia omówione zostaną najważniejsze działania edukacyjno-popularyzatorskie podejmowane przez pracowników Pracowni Metodyki Nauczania Matematyki UMK w Toruniu. Oczywiście w zakresie obowiązków służbowych członkowie PMNM zaangażowani są w proces kształcenia przyszłych nauczycieli matematyki – prowadzą zajęcia specjalnościowe i ogólnomatematyczne dedykowane specjalnościom nauczycielskim.

Ważnym elementem pracy zespołu w PMNM UMK jest organizacja oraz prowadzenie zajęć z matematyki i informatyki dla klasy ,,uniwersyteckiej” w IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Przedstawimy krótko historię powstania tych klas, przybliżymy założenia programowe i szczegóły organizacji zajęć w szkole.

Innym wartym uwagi działaniem członków Pracowni jest kontynuowanie zainicjowanego prawie 40 lat temu konkursu dla szkół podstawowych o nazwie Liga Zadaniowa, którego głównym celem jest popularyzacja matematyki w województwie kujawsko-pomorskim. Zaprezentujemy historię konkursu, zasady przebiegu oraz przekrój/przegląd zadań.

Opowiemy również o innych naszych działaniach, takich jak na przykład Kangur Matematyczny czy Olimpiada Matematyczna.

29 maja 2024

PrelegenT:

Tomasz Szwed, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

oraz

Paulina Czernik, Beata Sowa, Martyna Hałat i Bianka Korbel – studentki pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Tytuł wystąpienia:

Efektywne nauczanie matematyki z perspektywy badacza i doświadczonego nauczyciela

Streszczenie:

Do formy i tematu wystąpienia zostałem zainspirowany przez prof. Tomasza Szemberga podczas XVIII Sympozjum Kół Naukowych w UKEN w Krakowie. Moją pedagogiczną opowieść o nauczaniu matematyki zbuduję na trzech filarach jedności niemieckiego filozofa Wilhelma Humboldta: jedności wiedzy, nauczania i badań oraz uczonych i uczących. Podejmę wątek uczenia się matematyki przez młodych ludzi. Zwrócę uwagę na korelaty efektywnego nauczania Królowej Nauk. Zajmę się również wątkiem pedeutologicznym, czyli postawą nauczycieli matematyki wobec popularnych trendów edukacyjnych. Mam nadzieję, że nie zabraknie kontrowersji. Postaram się wywrócić neurodydaktyczny stolik, a z tego co spadnie wybrać rzeczy rzeczywiście użyteczne w praktyce nauczania i uczenia się matematyki. Moje prawie trzydziestoletnie doświadczenie pracy przy tablicy skomasuję i przedstawię w formie gotowej do wdrożenia… no, po pewnej refleksji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *