Spotkania odbywają się w wybrane środy, w godzinach 20 – 21:30.

Dokładne terminy spotkań są podane w ogłaszanym z wyprzedzeniem  harmonogramie.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/96271632898?pwd=QTA5U29GL0FaeTlJVjJNc3htQ2xidz09

Identyfikator spotkania: 962 7163 2898
Kod dostępu: GY1EpZ

Osoby dołączające do spotkania prosimy o wpisywanie w nazwie uczestnika pełnego imienia i nazwiska.

W razie problemów z dołączeniem do spotkania, zapraszamy do oglądania transmisji na żywo na kanale Youtube Instytutu Matematyki UKEN w Krakowie: https://www.youtube.com/@instytutmatematykiupwkrako9680/streams

6 grudnia

Prelegent:

Eliza Jackowska-Boryc, UMCS, Lublin

Tytuł wystąpienia:

Krytyczne myślenie – rzecz wrodzona czy nabyta? Czy przekonania nauczycieli wobec krytycznego myślenia mają wpływ na wyniki uczniów?

Streszczenie:

Wspieranie rozwoju krytycznego myślenia uczniów w matematyce stało się jednym z najważniejszych zadań szkół XXI wieku. Naukowcy od wielu lat prowadzą badania dotyczące tego jak nastawienie uczniów, metody stosowane przez nauczyciela, realizacja programu nauczania i ocenianie wpływa na osiągnięcia uczniów w matematyce. Jednakże wpływ przekonań epistemologicznych i oczekiwań nauczycieli wobec krytycznego myślenia i wyników uczniów, nie był tak dokładnie zbadany.

Podczas referatu chcę przedstawić wyniki badań, których głównym celem było porównanie ocen nauczycieli i uczniów na temat wybranych dyspozycji dotyczących krytycznego myślenia i wynikających z nich skutków na ocenę pracy uczniów. W badaniu uczestniczyli nauczyciele pracujący w programie IB DP, oraz uczniowie, którzy przygotowywali się do matury międzynarodowej. W badaniu wykorzystano narzędzia statystki opisowej i inferencyjnej, oraz anonimową ankietę opartą o analizę projektów maturalnych uczniów w programie IB DP. Wnioski płynące z tego badania dają dużo do myślenia i mogłyby złagodzić wpływ mitów pedagogicznych na temat krytycznego myślenia uczniów na lekcjach matematyki.

Poza wynikami badań, chcę Państwu przybliżyć program matury międzynarodowej IB DP i poddać pod dyskusję jakie korzyści i trudności ten system mógłby przynieść młodzieży uczącej się w systemie polskim.

22 listopada

Prelegent:

Marek Małolepszy, Politechnika Łódzka

Tytuł wystąpienia:

Matematyka i Chat GPT – początek rewolucji czy krótkotrwały zawrót głowy?

MOST_DM 22-11-2023

Streszczenie:

Początki sztucznej inteligencji datowane są na połowę XX wieku, ale to ostatnie lata przyniosły przełom, spowodowany pojawieniem się ChatGPT. Natychmiast zyskał on olbrzymią popularność, a wielu badaczy zaczęło zastanawiać się nad wykorzystaniem go w edukacji. W wystąpieniu zostaną przedstawione standardowe metody wykorzystania ChatGPT przez nauczycieli matematyki, włączając w to przygotowanie i przeprowadzanie zajęć, weryfikację efektów uczenia, a także przez studentów w zakresie przygotowań do zajęć, rozwiązywania zadań oraz przygotowania do sprawdzianów, kolokwiów i egzaminów. Autor zwraca uwagę, iż główny potencjał edukacyjny sztucznej inteligencji, a w szczególności ChatGPT, nie ogranicza się do wymienionych zastosowań, lecz znajduje się w rzeczywistej personalizacji procesu kształcenia. W trakcie wystąpienia zostanie omówiony potencjał, jaki reprezentuje przedstawiony model językowy, w kontekście problemu 2 sigma Blooma. Zaprezentowane zostaną także wyzwania i zagrożenia związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji w edukacji.