Lista dydaktyków matematyki w Polsce

Magdalena Adamczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magdalena.adamczak@amu.edu.pl

Barbara Barańska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, barbara.baranska@up.krakow.pl

Katarzyna Chmielewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

katarzyna.chmielewska@ukw.edu.pl

Monika Czajkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, monika.czajkowska@ujk.edu.pl

Henryk Dąbrowski, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, henryk.dabrowski@lodz.oke.gov.pl

Eliza Jackowska-Boryc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, eliza.jackowska-boryc@mail.umcs.pl

Edyta Juskowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, edyta@amu.edu.pl

Joanna Kandzia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, j.kandzia@uksw.edu.pl

Marcin Karpiński, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, m.karpinski@szkolaedukacji.pl

Danuta Katafias, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, nowa@mat.umk.pl

Agnieszka Krause, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, akrause@mat.umk.pl

Marek Małolepszy, Politechnika Łódzka, marek.malolepszy@p.lodz.pl

Karolina Mroczyńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, karolina.mroczynska@ukw.edu.pl

Elżbieta Mrożek, Uniwersytet Gdański, elzbieta.mrozek@ug.edu.pl

Kamil Palusiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kamilpalusinski@mat.umk.pl

Ryszard J. Pawlak, Uniwersytet Łódzki, ryszard.pawlak@wmii.uni.lodz.pl

Anna Pyzara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, anna.pyzara@umcs.pl

Bożena Rożek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, bozena.rozek@up.krakow.pl

Anna Rybak, Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku, a.rybak@uwb.edu.pl

Mirosława Sajka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, miroslawa.sajka@up.krakow.pl

Robert Skiba, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, robert.skiba@mat.umk.pl

Jacek Stańdo, Politechnika Łódzka, jacek.stando@p.lodz.pl

Katarzyna Wadoń -Kasprzak, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, katarzyna.wadon-kasprzak@mup.edu.pl

Małgorzata Zambrowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, mzambrowska@aps.edu.pl

Lidia Zaręba, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, lidia.zareba@up.krakow.pl

Lista dydaktyków matematyki będzie aktualizowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *