20 marca

PrelegenT:

Anna Rybak, Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł wystąpienia:

Praca badawcza uczniów sposobem na konstruowanie wiedzy matematycznej – działania podejmowane w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku

Streszczenie:

Uczniowie w wielu krajach mają problemy z nauką matematyki – to już prawie truizm. Wielu uczniów nie lubi matematyki. Jest to duży problem dla uczniów, ich rodziców, ale też dla nauczycieli.

Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego zajęcia z matematyki sprawiają tyle problemów?

Na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku od wielu lat prowadzona jest bardzo ścisła współpraca z nauczycielami i uczniami szkół wszystkich typów na wszystkich poziomach kształcenia. Podczas tej współpracy zidentyfikowane zostały pewne problemy związane z kształceniem  matematycznym, które zostaną wspomniane podczas wystąpienia. Została też opracowana propozycja pewnego rozwiązania tej trudnej sytuacji. Polega ona na organizowaniu zajęć dla uczniów z różnych grup wiekowych pod hasłem ogólnym Praca badawcza uczniów sposobem na konstruowanie wiedzy matematycznej. Celem tych zajęć jest wdrożenie uczniów do pracy badawczej i samodzielnego konstruowania wiedzy matematycznej, ale też zainspirowanie nauczycieli do włączenia tejże pracy badawczej uczniów i konstruktywistycznego stylu kształcenia do edukacji matematycznej prowadzonej w codziennej pracy szkolnej. Być może taka zmiana stylu nauczania pomogłaby przezwyciężyć lęk przed matematyką i podnieść wiarę uczniów we własne siły.

W listopadzie 2015 roku na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku utworzone zostało Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki. Był to nowy krok we współpracy ze środowiskiem oświatowym w procesie doskonalenia edukacji matematycznej. Centrum to miejsce, w którym staramy się stworzyć uczniom w każdym wieku atmosferę i warunki do bycia aktywnymi odkrywcami matematyki, a nie tylko biernymi odbiorcami wiedzy z książek czy od nauczycieli.

Za tło teoretyczne naszej pracy w Centrum przyjęliśmy:

  • teorię konstruktywizmu,
  • strategię czynnościowego nauczania matematyki,
  • strategię problemowego nauczania matematyki,
  • idee wiodącej polskiej specjalistki w zakresie dydaktyki matematyki Zofii Krygowskiej,
  • idee czołowego węgierskiego dydaktyka matematyki Tamása Vargi.

Podczas wystąpienia omówione zostaną działania prowadzone w Centrum wraz z przykładami scenariuszy zajęć opartych na pracy badawczej uczniów, a prowadzących do samodzielnego konstruowania przez nich wiedzy matematycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *