13 marca

PrelegenT:

Barbara Barańska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Tytuł wystąpienia:

O definicjach pojęć matematycznych

Streszczenie:

Podczas wystąpienia opowiem o moich badaniach dotyczących definicji pojęć matematycznych. Jeden z podejmowanych przeze mnie w tym obszarze kierunków badań związany jest z analizą różnych definicji tego samego pojęcia matematycznego. Definicje pojęcia matematycznego mogą być pod względem matematycznym równoważne lub nie. W odniesieniu do tych definicji danego pojęcia, które są równoważne matematycznie, możemy stawiać dalsze pytania – na przykład o ich równoważność dydaktyczną. Wybrane problemy związane z definiowaniem pojęć matematycznych zilustruję na przykładzie definicji wartości bezwzględnej, o której powiedziano już wiele, ale jednak nie wszystko. 🙂

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *